miércoles, 3 de febrero de 2010

Seminari d'anàlisi econòmica marxista

El seminari es proposa oferir als estudiants una panoràmica d’un dels corrents que més influència ha exercit en el terreny de la economia: el marxisme. Corrent que torna a posar-se de rellevància en el context de la crisi actual, sobre la qual té capacitat de donar claus explicatives des d'una perspectiva alternativa al paradigma hegemònic. Els ponents invitats revisaran les aportacions bàsiques del marxisme clàssic i oferiran les noves interpretacions que s’han desenvolupat en els darrers anys que permeten reinterpretar el model neoliberal i explicar l'actual crisi.

Organitzen: Grup de Recerca en Economia Mundial (UB), l’Associació Catalana
d’Investigacions Marxistes (ACIM) i el Grup de Recerca d’Estudis d’Història Social i
Cultural de la UAB (GREHSIC)

Període: Febrer-Abril de 2010. Dies previstos: 19, 26 Febrer; 5 i 12 de Març i 9 de
Abril de 20010. En 5 Divendres, en tres sessions continues de 2 hores

Horari: de 15 a 21 hores

Lloc: Si és possible a la Facultat d’Economia i Empresa de la UB (Diagonal)

Equivalència acadèmica: 2 Crèdits - 30 hores docents – 15 Conferències de 1 hora
més 45’ de debat

PROGRAMA DEL CURS

No hay comentarios:

Publicar un comentario